Kinderporno houdt me voorlopig koest' - Pedofielen verstoppen zich uit angst voor volkswoede

From Brongersma
Jump to: navigation, search

[Gerard Roelofs, seksuoloog:] "Ik denk dat er een dag komt dat iemand pedofiel mag zijn, en alleen nog wordt beoordeeld op de vraag of hij kinderen of jeugdigen schade toebrengt." Peter scharwächter, klinisch psycholoog en seksuoloog, denkt daar anders over. "Ik geloof niet dat Nederland ooit tolerant wordt ten opzichte van pedofielen. We beschouwen ze als een gevaar voor onze kinderen. Maar ik vind wél dat pedofielen een positie mogen hebben. Het gaat erom of je strafbare feiten pleegt of niet, en dat doen ze lang niet allemaal. Dat het bespreekbaar wordt in de maatschappij, zie ik niet gebeuren. Wel denk ik dat het goed zou zijn als er georganiseerde praatgroepen zouden zijn, zoals je ook praatgroepen hebt voor bijvoorbeeld getrouwde homoseksuelen. Als je verlangens op lange termijn moet verdringen, kan dat leiden tot een uitbarsting. Ik behandel bijvoorbeeld een opa die opgewonden wordt van zijn kleindochter. Die wil erover praten, zodat hij niet de fout in gaat. Een praatgroep zou dus goed zijn." [...]

Gerard Roelofs is er niet zomaar van overtuigd dat seks met kinderen altijd schadelijk is. "Ik zeg niet zomaar dat het goed is, maar er zijn zeer veel gevallen bekend van jongens die het helemaal niet als schadelijk ervaren. Bij meisjes is dat overigens anders, die ervaren het veel vaker als schadelijk. Wij beoordelen pedofilie gevoelsmatig, maar laten we eens onafhankelijk onderzoek doen naar de schadelijkheid. Feit is dat veel jongens van 14, 15 jaar die er geen problemen mee hebben. Jongens onder de 12 en meisjes onder de 16 wel. Nogmaals: de kwestie is of de pedofiel dwang uitoefent en schade toebrengt. Onder voorwaarden hoeft het niet schadelijk te zijn. De jongeren moet natuurlijk vrijwillig toestemming geven, de pedofiel moet afdalen naar het seksuele niveau van de jongere en de ouders moeten het weten. Ja, ik geef toe, dat is wel een praktisch probleem. Vroeger stond in de wet dat seks met een kind tussen 12 en 16 jaar alleen strafbaar was als de jongere een klacht indiende. Dat vond ik goede wetgeving." [...]

Maar dat gevaar van een pedofiel die in de buurt woont is relatief, zegt Jules Mulder van De Waag. "Ik wil het absoluut niet bagatelliseren, maar feit is dat slechts 3 procent van de pedofielen met geweld naar kinderen grijpt. Meer dan 80 procent van het misbruik van kinderen gebeurt door familie of een bekende. Ik vind een pyromaan gevaarlijker voor mijn kinderen. Maar de pedofiel is het zwarte schaap in de samenleving."

bron: < 'Kinderporno houdt me voorlopig koest' - Pedofielen verstoppen zich uit angst voor volkswoede > door Machiel Rebergen; Nieuwe Revu 36; 5 t/m 11 september 2007