Kinderpornografie - Bijdrage Theo Sandfort aan diskussie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Om dit deel van het onderwerp meer te konkretiseren en te illustreren, toonde hij [Theo Sandfort, psycholoog] voor de pauze een groot aantal dia's en een tweetal films. Naast enkele schokkende dia's die sadistische kenmerken hadden, maakte vooral de eerste film een diepe indruk: een ca. vijfjarig meisje werd duidelijk huilende tegen haar zin gedwongen tot masturbatie van een volwassen man, die ook nog eens trachtte het meisje te penetreren... Een kontrast hiermee vormde het tweede filmpje. Hierin waren een ca. elfjarige jongen en een ca. tienjarig meisje die zich uitkleedden en vervolgens elkaars lichamen verkenden. Hiermee werd aangetoond, dat er ook best leuke en aanvaardbare kinderporno bestaat. [...]

Er worden veel seksopnamen (foto's, dia's en films) met zowel een "hard" als een "zacht" karakter in de privé-sfeer gemaakt. Wanneer dit vrijwillig gebeurt en de deelnemers er plezier in hebben is er tegen het maken van die opnamen zelf niet veel in te brengen. Anders wordt het wanneer de foto's later van hand tot hand gaan. [...]

Hoe is het eigenlijk met de kinderen die aan dergelijke produkties deelnemen? Zij worden in feite nooit in de diskussie betrokken, die henzelf het meeste aangaat. In het voorafgaande is reeds duidelijk geworden, dat volledige instemming van de kinderen met zowel de seksuele handelingen als met de opnamen daarvan zeker geen garantie hoeft te betekenen, dat alles legitiem blijft. Het funktioneren van bepaalde volwassenen in het gehele proces rondom kinderpornografie moet de betrokken kinderen duidelijk worden gemaakt. Dit zou dan moeten gebeuren door de direkt betrokken volwassenen, die daartoe wel de bereidheid zouden moeten vertonen! Tot zover de grote lijn van Theo's betoog. [...]

In zijn lezing legde Theo Sandfort echter meer de nadruk op die kinderen, waarbij traumatische gevolgen ontstaan door schuldgevoelens achteraf. Naar het idee van Theo is het ter voorkoming van het ontstaan van schuldgevoelens van belang, dat door brede voorlichting een maatschappij tot stand komt waarin vrijwillige pedofiele of pedoseksuele kontakten gemeengoed worden. Dit zou in feite in het belang van álle kinderen zijn! [...] Door bovendien te werken aan de emancipatie van zowel vrouwen als kinderen, zou dan elke bestaansgrond voor (kinder)-pornografie verdwijnen en het verschijnsel uit onze samenleving verbannen kunnen worden.

bron: Artikel 'Kinderpornografie - Bijdrage Theo Sandfort aan diskussie' door Hans; NIKS; november 1981