Lafheid pedofielen oorzaak pedohetze

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Ten derde is een belangrijk aspect dat meespeelt in het gedrag van een pedogemeenschap diewelke niet eendrachtig tesaam naar buiten treedt het gegeven van het eigenbelang en het bevredigen hiervan. Hierbij noem ik niet alleen het geheime ontucht, sextoerisme en de kinderporno waaraan de meeste pedofielen zich schuldig maken en waardoor een open discussie in weerspraak komt met die belangen, maar tevens de behoefte van die groep om in plaats van een actiebereidheid een 'theedrinkcultuur' te onderhouden, wat je veel terugvindt op allerlei forums op het internet die voor pedofielen bedoeld zijn en waarbij actiebereide pedofielen geweerd worden omdat die niet stroken met de belangen van hen die alleen maar over seks en de 'eigen gevoelens' willen chatten, met daarnaast weliswaar enkele 'mopperonderwerpen', maar 's merendeels een 'kop in het zand-cultuur' hanteren. [...]

Een sterk neveneffect van dit niet assertief optreden bijvoorbeeld is het zogenaamde 'Stockholm-effect', waarbij de gegijzelde, te weten hier de pedogemeenschap, als het ware collaboreert met het anti-pedofiele gedachtegoed en ervan overtuigd raakt dat pedofilie een ziekte is die schadelijk voor het kind is en streng vervolgd dient te worden. Zo wordt enige vorm van tegengeluid de kop in gedrukt en groeit de pedohausse ongehinderd tot buitenproportionele wijzen uit totdat alleen het pedofiel zíjn of er niet tegen gekant zijn al reden tot overtuigde verdenking van pedofiele misdaden is, immers, zo wordt beredeneerd, een pedofiel doet het wel stiekem en een niet veroordeelde pedofiel is enkelt een pedofiel die 'nog niet gepakt is', waardoor geweld tegen mensen die alleen maar verdacht worden van pedofilie goedgepraat is en je een situatie ziet ontstaan die sterk doet denken aan die van de jaren dertig van de vorige eeuw in het voormalig Nazi-Duitsland, waar miljoenen en miljoenen joden geruisloos en zonder morren vanuit het publiek zijn vermoord.

bron: Artikel 'Lafheid pedofielen oorzaak pedohetze' door 'DNH' (pseudoniem van Michel Hoff); dnhnieuws.wordpress.com/2009/01/29/lafheid-pedofielen-oorzaak-pedohetze; DNH nieuws; 29 januari 2009