Leeftijdsgrens en automaten

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een gevolg van het loslaten van de leeftijdsgrens [om condooms te kopen] kan zijn dat ook de artikelen 244-247 WvS zullen moeten worden herzien. In deze artikelen wordt vleselijke gemeenschap strafbaar gesteld met meisjes beneden de 12 jaar (art. 244) of beneden de 16 (art. 245), terwijl art 247 spreekt over ontuchtige handelingen met een meisje beneden de 16. De situatie zou immers kunnen ontstaan dat een 15-jarige jongen voorbehoedmiddelen mag kopen, maar dat hij via art. 244 wordt veroordeeld. voorstanders van het wetsontwerp zien hier echter geen probleem. Zij wijzen erop, dat art. 245 (gemeenschap met meisjes van 12-16 jaar) een klachtdelict is.

bron: Artikel 'Leeftijdsgrens en automaten' door Richter Roegholt; Sextant, nummer 5; mei 1968