Leeftijdsgrenzen in zedelijkheidswetgeving staan NVSH-ideaal in de weg

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Annemarie Grewel, voorzitster NVSH:] "De leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving staan het NVSH-ideaal - de vrijmoedige opvoeding - in de weg. De artikelen 247 en 249 - incest en pedofilie - worden dagelijks door ouders, vaak op initiatief van het kind, overschreden. Initiatieven van kinderen leiden vaak tot strafbare feiten. Gelukkig wordt niet iedereen ervoor gestraft want dan zouden de kindertehuizen overvol zitten... 50% van de nederlanders vindt dat kinderen beneden 8 jaar seksuele gevoelens hebben. 20% daarvan, dus 10% van de bevolking, vindt dat deze gevoelens noch afgestraft noch genegeerd moeten worden. De vrijmoedigheid leeft dus wel. Het gaat er de NVSH niet om dat in ieder gezin de seks centraal komt te staan. Maar binnen relaties, het samenzijn van een oudere en een kind, zou wel enige plaats moeten zijn voor de vrijmoedige opvoeding. Misschien neemt het seksueel geweld dan in de toekomst wat af in plaats van toe."

De voorlichting aan kinderen laat nog zeer te wensen over. De oude voortplantingsvoorlichting is uitgebreid met praten over gevoelens en relaties, maar seks blijft toch iets voor later: "Is voorlichting - ook al zeggen we dat dingen lekker zijn - eigenlijk niet toch gericht op ontmoediging in plaats van op aanmoediging? Vertellen voorlichters ook over hoe gevoelens gestuurd en onderdrukt worden? Of doen ze dat zelf even hard? Als we voor een liberale en tegen een repressieve opvoeding zijn, hoe kunnen we dan nog voorlichtende verhalen houden in de trant van: kind, dat staat je allemaal nog te wachten... een biologieles waarbij als verrassing komt dat het orgasme het hoogtepunt is... waarbij jet hetero neukideaal wordt uitgedragen... Contact met een ouder iemand is levensgevaarlijk zoals u weet. Neem nooit een snoepje aan. Het is niet voor niks dat ik zo dik hier voor u sta! Wellicht moet de NVSH in de jaren '80 gaan werken - naast de zedelijkheidswetgeving aan het afschaffen van de voorlichting. In ieder geval van die voorlichting die met macht te maken heeft en die onderdrukkend is."

bron: Artikel < 100 jaar seksuele hervorming - "Sommigen zeggen nou trut in plaats van tut" > door Wiky [Wicky] van Rijssel; Sekstant; december 1981