Macht is laatste taboe - Interview met Theo Sandfort

From Brongersma
Jump to: navigation, search

[Theo Sandfort:] Machtsverschillen kunnen niet zonder meer altijd aan het man-vrouw-patroon worden opgehangen; niet iedere man is per definitie omdat-ie man is seksist of onderdrukker. Er wordt een oordeel gekoppeld aan posities. Ik zou willen benadrukken dat machtsverschillen op zich niet zo erg zijn, maar het hangt er van af hoe je er mee omgaat. Zo hoeft niet iedere pedofiele relatie - waarin van machtsverschil altijd sprake is - te leiden tot machtsmisbruik. De oudere kan zijn macht gebruiken om de jongere in te wijden in de seksualiteit omdat hij daar meer ervaring in heeft. Dat hoeft echter niet in te houden dat hij zijn macht misbruikt en er van verkrachting sprake is. Een belangrijk vormend aspekt van een pedofiele relatie kan zijn dat het kind bewuster wordt van haar of zijn lichaamsbeleving en daar veel meer plezier in gaat krijgen. De oudere misbruikt zijn macht dan niet maar gébruikt zijn - te weten zijn meerdere levenservaring en kennis - om de jongere vooruit te helpen en te stimuleren. Jongens ervaren dit inderdaad als positief, zo blijkt uit mijn onderzoek.

bron: Artikel 'Macht is laatste taboe - Interview met Theo Sandfort' door Frank Duivenvoorde; Homologie; juni 1981