Martijn en de menselijkheid

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een van de pijlers van een democratische rechtstaat is de mogelijkheid van burgers het met willekeurig welke wet oneens te zijn, daar vrijelijk over te spreken, en te pleiten voor herziening van die wet. [...]

De ellende bij discussies over een club als Martijn is dat seksualiteit ondanks vijftig jaar seksuele revolutie zo met taboes en emotionele verwarring omgeven is dat we er nauwelijks zakelijk over kunnen denken, laat staan praten. Het kleinste vraagteken bij gangbare opvattingen roept al gauw heftige emoties op. [...]

Het argument dat er sprake is van machtsverschillen, zou me maar matig overtuigen. Voor zover dat machtsverschil voortkomt uit een verschil in lichamelijke kracht, bestaat het in zeer veel, zo niet in alle relaties. En voor macht die te maken heeft met subtielere, psychologische mechanismen - macht die minstens evenzeer gegeven als verworven is - geldt in feite hetzelfde. Als het verschil tussen kinderen en volwassenen is dat volwassenen die subtiele machtsmechanismen doorzien en met vanzelfsprekend gemak kunnen hanteren, is volwassenheid iets uiterst zeldzaams. Ik vrees eerlijk gezegd dat ik nu op mijn zestigste nog altijd niet zover ben.

bron: Artikel 'Martijn en de menselijkheid' door Bart Voorzanger (ethicus); sargasso.nl/archief/2012/07/10/martijn-en-de-menselijkheid/; Sargasso; 10 juli 2012