Meer armoede en honger in VS

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Ruim 35 miljoen van de 294 miljoen Amerikanen - dat is meer dan een op de tien - hadden vorig jaar niet altijd genoeg te eten. Het ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten spreekt van een stijging van met bijna 400.000 mensen, vergeleken met 2005. Onder de 35 miljoen mensen met 'voedselonzekerheid' waren 12,6 miljoen kinderen. Dat betekent dat bijna één op de vijf Amerikaanse kinderen niet het hele jaar door genoeg voedsel had, of in elk geval maaltijden niet het hele jaar door als vanzelfsprekend kon beschouwen. Het onderzoek waaruit deze cijfers naar voren kwamen, werd gedaan onder huishoudens; daklozen zijn dus in de uitslag niet meegenomen. Van de zwarte en Spaanstalige huishoudens had een vijfde niet altijd genoeg op tafel. [...]

Ongeveer 12,3 procent van de bevolking leefde vorig jaar onder deze armoedegrens, dat is weliswaar iets minder dan de 12,6 procent van 2005, maar meer dan de 11,3 procent van 2000.

bron: 'Meer armoede en honger in VS'; www.nd.nl/document.aspx?document=nd_artikel&vorigDocument=&id=103840; Nederlands Dagblad; 19 november 2007