Meer over pedofilie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In Van 't Zelfde nr 12 stond een opiniërend artikel getiteld: Pedofilie: Verguizing of solidariteit? [door Jan Sleegers] [...] Juist omdat ik het met de strekking van wat Jan Sleegers schrijft eens ben, wil ik er een paar kanttekeningen bij maken. [...] Het in een aantal (maar beslist niet alle) gezinnen gehuldigde verbod aan kinderen om met hun handen onder de dekens te slapen berustte natuurlijk op een zot vooroordeel, maar daarmee is niet gezegd dat kinderen nooit met hun handen boven de dekens slapen 'omdat het onder de dekens prettiger aanvoelt wanneer je je eigen geslachtsdelen kunt stimuleren'. De beste bestrijding van een vooroordeel is niet persé zijn simpele ontkenning. [...]

Ik heb zelf mijn 10e tot mijn 11e jaar op een kostschool doorgebracht waar de onderdirecteur iedere avond de kleintjes welterusten kwam wensen. Bij sommigen, o.a. bij mij, ging dan zijn hand onder de dekens om het kinderlijke geslachtsdeel te strelen. Ik vond dat gewoon vervelend, niet meer en niet minder. Maar het gebeurde op zo'n vriendelijke manier, dat ik niet wist hoe kenbaar te maken dat ik het vervelend vond, terwijl ik het waarschijnlijk heel prettig had gevonden als hij mijn wangen en mijn schouders had gestreeld. Ik weet zeker, dat dit contact mij geen schade heeft gedaan, maar om te zeggen dat het een lichtbaken op mijn weg was...

Het is belangrijk tegen te gaan, dat alle pedofiele en pedoseksuele contacten over één kam worden geschoren. Het is ook belangrijk, dat de seksualiteit van kinderen beter bespreekbaar wordt. Voor beide is nuancering nodig. En oog voor de individuele verscheidenheid bij kinderen en volwassenen. Mijn indruk is, dat erotiek en seksualiteit bij kinderen nogal diffuus zijn, zowel wat het lichaam van anderen als wat het eigen lichaam betreft. Mijn ervaring is, dat het voor een kind niet gemakkelijk is vooral een vriendelijke volwassene iets te ontzeggen wat hij of zij prettig lijkt te vinden. Het is mijn indruk, dat ik hierin niet alleen sta.

bron: 'Meer over pedofilie' door Jan Glastra van Loon (voorzitter Humanistisch Verbond); Van 't Zelfde, nr. 13; Homoblad; Uitgave Humanistisch Verbond; 1989