Michael Jackson 2

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Heeft men er eigenlijk al eens bij stil gestaan dat trauma's, die sommige kinderen oplopen na seksueel contact met een volwassene, weleens het gevolg zouden kunnen zijn van de afwijzende houding die hun omgeving hierbij aanneemt? In ons platform pleiten we voor de afschaffing van de leeftijdsgrenzen voor seksueel contact. We weten ook dat dit niet zomaar kan.

Begin jaren '80 is hevig gediscussieerd over deze kwestie. Toen werd op een betoging de afschaffing van de leeftijdsgrenzen gekoppeld aan een strenge bestraffing van seksueel machtsmisbruik en geweld. Een combinatie waar niet iedereen even gelukkig mee was. Door de eis op deze manier te formuleren liet men immers blijken dat misbruik een zonde is die vooral door pedo's wordt bedreven die hun vriendjes op straat of in het zwembad ontmoeten. Terwijl cijfers aantonen dat de familiekring op de eerste plaats staat als milieu waar kinderen seksueel misbruikt worden. Het traditionele gezin, hoeksteen van de samenleving volgens politieke partijen als het Vlaams Blok, is nog steeds een voedingsbodem voor seksuele frustratie en machtsmisbruik. [...]

Daarom pleiten we voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor seksueel contact van 16 naar 12 jaar. Een definitieve oplossing is dit niet, maar het zou voor een groot aantal kinderen en hun volwassen partners alvast een stuk meer ruimte bieden.

bron: Ingezonden brief 'Michael Jackson 2' door Het Roze Aktiefront (Antwerpen); De GAY Krant Nr. 240; 30 oktober 1993