Minderjarig minderwaardig

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Sedert 1901 luidt het 233e artikel van het eerste deel van ons Burgerlijk Wetboek: "Minderjarig zijn zij die de leeftijd van eenentwintig jaren niet hebben bereikt." De genoemde leeftijd was (en is) natuurlijk volstrekt willekeurig: in 1816 werd ze op 23 jaar gesteld, in 1820 wilde men er 24 jaar van maken (maar dat werd verworpen) en dat er nu sprake is om het in 18 jaar te veranderen, komt hoofdzakelijk, doordat de meerderjarigheidsleeftijd in de meeste ons omringende landen rond dat levensjaar ligt.

bron: Artikel 'Minderjarig minderwaardig' door Rudie Kagie; Sekstant, no. 10; oktober 1975