Moreel Esperanto - Paul Cliteur

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Paul Cliteur maakt heel duidelijk dat de hernieuwde heropleving van de religieuze ethiek het samenleven van mensen met diverse religieuze overtuigingen problematisch, zelfs onmogelijk maakt. Willen we een harmonieuze samenleving waarin iedereen mag denken en zeggen wat men wil dan hebben we nood aan een 'autonome ethiek' en een 'neutrale overheid'. Dan hebben we nood aan een moreel Esperanto als een lichtbaken in deze donkere tijden van religieus fanatisme en onverschillig cultuurrelativisme.

bron: Boekbespreking 'Moreel Esperanto - Paul Cliteur' door Dirk Verhofstadt; www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?boek&cliteuresperanto; Liberales; 2007