NVSH breekt lans voor keuzevrijheid kind - 'In pedofiele verhouding is seks bijzaak'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Drs. Frans Gieles is secretaris van de landelijke werkgroep pedofilie bij de NVSH (Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming) en medewerker van de afdeling Nijmegen en IJsselstreek. Hij constateert dat het vervolgingsbeleid van de politie de laatste tijd weer is verscherpt, en dat ook de hulpverlening een afwijzendere houding heeft aangenomen. "Seksuele gevoelens van minderjarigen worden domweg genegeerd", aldus Gieles, die met de reclassering overigens betere ervaringen heeft dan met andere hulpverleners. Een pleidooi voor pedo-emancipatie en kinderseksualiteit, oftewel roeien tegen een stroomversnelling in. [...]

Hij benadrukt vervolgens dat zijn eigen voorliefde voor kinderen zeker niet alleen op het seksuele vlak ligt. Integendeel, een van de dingen die hem bij kinderen aantrekt is juist dat seks bij hen niet op de eerste plaats komt: "Bij relaties tussen volwassenen zie je vaak een geforceerde fixatie op seks. De meeste kinderen hebben dat niet. Bij hen gaat het vooral om spel, vriendschap en liefde, en het seksuele is daar hooguit een aanvulling op. [...]

De NVSH vindt dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen op zich niet strafbaar moet zijn, dwang daarentegen wel. De minderjarige moet zelf beslissen over zijn seksleven. [...]

Gieles is orthopedagoog, en als zodanig goed bekend met de opvoeding van kinderen in probleemsituaties. Hij heeft bovendien ruime werkervaring bij de kinderbescherming. De redenering van zijn collega-deskundigen noemt hij "logisch, wanneer je uitgaat van een bepaald denkkader". "Het heeft te maken met je opvattingen over de begrippen kind, seksualiteit en schade", aldus Gieles. "Als je onder seks alleen de volwassen vormen verstaat, zoals neuken, is het logisch dat je kinderen daarvoor wilt behoeden. Wat je dan onder ontwikkeling verstaat is ontwikkeling tot seks, en niet ontwikkeling van seks. [...]

Gieles bepleit een ander kindsbegrip, waarin het kind niet als onvolwassen en onmondig wordt gezien, maar als een wezen met een eigen vrije wil. Kinderen zijn volgens hem in staat om op een verstandige manier met seksualiteit te experimenteren. [...]

"De meeste hulpverleners tonen zich bezorgd over schade door vroegtijdige seks, maar maken zich nauwelijks druk over andere dingen die schade kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld een sekvijandige, autoritaire opvoeding, geweldvideo's en auto's. [...] Zo kan ik nog wel een paar dingen opnoemen. Die belangstelling voor het seksuele aspect komt op mij nogal eenzijdig over". [...]

De NVSH weigert haar cliënten te adviseren zich van seksueel contact met kinderen te onthouden. De vereniging geeft alleen de voorwaarden waaraan zo'n contact volgens haar moet voldoen.

bron: Artikel < NVSH breekt lans voor keuzevrijheid kind - "In pedofiele verhouding is seks bijzaak" > door Hans Esmeijer; Vrijspraak (uitgave Nederlandse Federatie Reclasseringsinstellingen: NFR); Tweede jaargang nr. 6; september 1988