Naakte denker Floris van den Berg wil vrij baan voor seks in het openbaar: 'Wat is er mis mee als mensen genieten?'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

[Floris van den Berg, filosoof:] "Ik ontdekte dat een bloeiende naturistensubcultuur een indicatie is voor vrijheid en openheid, van gelijkheid van de seksen. In Saudi-Arabië vind je dat niet. Louter in tolerante landen - met de DDR als uitzondering. Dat is mijn politiek-filosofische beginpunt. ["...]

[Interviewer:] U sloopt nog een ander naturistentaboe. De norm is: bloot slaat dood, van naakt word je niet opgewonden, erotiek is afwezig.

[Van den Berg:] "Ik vind het spastisch om het erotiserende te verbannen. Om te zeggen dat het niet opwindend mag wezen als je om je heen kijkt, dat is vreemd. Maar je hoeft niet te handelen naar wat er in je hoofd omgaat, je gedraagt je fatsoenlijk." [...]

[Van den Berg:] "Ik snap wel dat de NFN het seksuele weert, ze willen voor een breed publiek aanvaardbaar zijn."

[Interviewer:] Het reëel bestaand naturisme is ondergebracht in reservaten als het naaktstrand. Volgens filosoof Bouke de Vries is die beperking voor een liberale ­democratie beneden de maat. Hij bepleit een apart recht op openbaar naakt. U gaat verder en wilt ook publieke seksualiteit de ruimte geven.

[Van den Berg:] "Of je op straat een boerka draagt of helemaal niets, dat moet je toch zelf weten? Ik volg het liberale principe dat alles mag, zolang je een ander geen schade berokkent. Zo door filosoferend is de uiterste consequentie dat seks in het openbaar mag, al druist dat misschien in tegen onze diep gekoesterde intuïties. Als mensen - uit het zicht van auto's, anders krijg je ongelukken - willen vrijen, in een bos of zo, wat is daartegen? Waarom doen we zo panisch over het zien van mensen die het naar hun zin hebben? Waar ik moeite mee heb, is een film waarin het akeligste geweld voorkomt - en dan is seks daarin niet toegestaan. Ik vind dat er niets mis is met het zien van genegenheid. Zoals ouderen kinderen zien spelen, zo kunnen kinderen volwassenen zien spelen, inclusief het liefdesspel. Je mag kinderen alleen niet betrekken bij seks."

[Interviewer:] Of je naakt mag recreëren buiten de ­aangewezen plaatsen, hangt af van de 'naakt­tolerantie van de medemens', schrijft u. De rechter beslist achteraf of je je aanstootgevend hebt gedragen. Maar voor een wet die publiek naakt regelt, zie ik geen enkele politieke partij pleiten. Laat staan voor het toestaan van seks in het openbaar.

[Van den Berg:] "Als ik politicus was, zou ik wel een beetje gas terugnemen. Maar vanuit consequent ­liberaal perspectief is er niets mis met publieke seks. Ik hoop trouwens niet dat dit de kop wordt van het artikel."

bron: Interview < Naakte denker Floris van den Berg wil vrij baan voor seks in het openbaar: 'Wat is er mis mee als mensen genieten?' > door Lodewijk Dros; www.trouw.nl/religie-filosofie/naakte-denker-floris-van-den-berg-wil-vrij-baan-voor-seks-in-het-openbaar-wat-is-er-mis-mee-als-mensen-genieten~b9468490/; Trouw; 31 januari 2021