Nijmeegse stichting dringt aan op structurele aanpak miskend probleem

From Brongersma
Jump to: navigation, search

"Het is onbegrijpelijk dat van overheidswege nog steeds niets wordt gedaan tegen seksueel geweld door hulpverleners. Het probleem is intussen overbekend en speelt al jaren overal. Het moet erkend worden. In een wetsaanvulling wordt nu wel eindelijk, en voor het eerst, seksueel geweld door hulpverleners genoemd. Maar de bewijslast blijft bij de klaagster."

De Nijmeegse Stichting Vrouwen tegen seksueel geweld door Hulpverleners is nog lang niet tevreden. Directe aanleiding voor de noodkreet van de stichting is de schorsing van medisch-directeur H. Finkensieper van de Heldringstichtingen te Zetten. Het bestuur stuurde hem weg op grond van drie "ernstige klachten" van ex-pupillen. Over de inhoud van die klachten is, hangende een onderzoek door de regionale inspectie geestelijke volksgezondheid te Arnhem, niets bekend gemaakt. Finkensieper zou zich bij de behandeling van meisjes hebben schuldig gemaakt aan intimidatie, dreigen met lichamelijk en geestelijk geweld en seksueel misbruik. Dat wordt bevestigd noch ontkend.

Finkensieper is voor de Nijmeegse stichting "een van de velen". Een gesprek met vertegenwoordigers van de stichting moet daarom niet gaan over de geschorste hoofdbehandelaar van het orthopedisch en jeugdpsychiatrisch centrum in Zetten, maar over de passieve houding van de overheid, de volksvertegenwoordiging, de besturen van instellingen en de mensen die daar werken, van artsen tot groepsleiders.

Het officiële beleid is tot op dit moment uitsluitend passief, afwachtend. De Nijmeegse stichting: "Klachten van meldpunten, zoals onze stichting, dringen niet door. Dat zit ook bij de instellingen zelf. Wij weten van meer instellingen dat misstanden niet boven water mogen komen. Het parool is: mond houden, geen openbaarheid. Meisjes die klachten hebben over personeel worden overgeplaatst naar een andere afdeling. In een enkel geval krijgt een hulpverlener ontslag. Verder gebeurt er niets." [...]

bron: Artikel < "Misbruik door hulpverleners speelt overal" - Nijmeegse stichting dringt aan op structurele aanpak miskend probleem > door Hans Kops; Volkskrant; 10 december 1988