OM naar rechter om verbod Martijn

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het OM gaat de rechter vragen de vereniging Martijn verboden te verklaren en te ontbinden. [...] Het OM is - ter bescherming van de kwetsbare, jeugdige slachtoffers en potentiële toekomstige slachtoffers - van mening dat in dit concrete geval vrijheid van vereniging minder zwaar weegt en ingeperkt dient te worden. Het behoort tot de civiele taken van het OM om een verbod van een vereniging te verzoeken indien die vereniging activiteiten verricht in strijd met de openbare orde en goede zeden.

bron: Artikel 'OM naar rechter om verbod Martijn'; www.blikopnieuws.nl/bericht/137465/OM_naar_rechter_om_verbod_Martijn.html; Blik op Nieuws.nl; 24 november 2011