Onderdrukking van mannelijke homoseksualiteit in psycho-analytische en gedragstherapeutische behandelingen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De onderdrukking van homoseksuele gevoelens en gedragingen bij de man vindt op vele manieren plaats. Dat deze onderdrukking een politiek karakter heeft is op de meest dramatische wijze gebleken in Nazi-Duitsland. [...] Mensen die eerst evenals de joden, de zigeuners en de politieke "delinkwenten" geïdentificeerd en geklassificeerd werden en vervolgens op systematische wijze uitgeroeid. De intense afkeer van homoseksualiteit wortelt zoals Adorno cs hebben aangetoond in elke fascistische ideologie. Het ideale beeld van de man in deze filosofie ontkent zijn erotische gevoeligheid en zijn vermogen om zich in het algemeen in een seksueel kontakt aan een ander over te geven. Tegelijkertijd worden eigenschappen als dominantie en agressie als mannelijke deugden voorgesteld. Elk homoseksueel gevoel tast het fascisme in de kern aan en is daarom ontoelaatbaar.

Tegenwoordig wordt met name in Nederland de negatieve houding tegenover homoseksualiteit subtieler minder fascistisch maar even hardnekkig geuit. De bisschoppen Gijsen en Simonis beroepen zich op een natuurlijke seksualiteit; dit is heteroseksualiteit onder zeer beperkende kondities. [...]

In een VARA-dokumentaire over homoseksualiteit werden vele sekonden geknipt uit een scene waarin twee jongens elkaar op de mond kusten, enzovoort.

bron: Artikel 'De onderdrukking van mannelijke homoseksualiteit in psycho-analytische en gedragstherapeutische behandelingen' door Lex van Naerssen; 'Homoseksualiteit - Een leefwereld in beweging'; De Horstink DIC map 99; 1983; Eerder verschenen in Homologie; september 1979