Ondergang Romeinse Rijk had niets met decadentie uit te staan

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Zelfs de ondergang van het Romeinse Rijk - het klassieke voorbeeld - had niets met de decadentie uit te staan. Dat Victoriaanse cliché moet nu toch echt eens de wereld uit. De opgang van de Romeinse kunst werd niet door de wilde capriolen van een paar keizers gestoord, en de neergang ervan valt samen met de introductie van het puriteinse Christendom. [...]

Het is in dit verband toch wel goed om te beseffen, dat de twee grootste morele catastrofes uit de geschiedenis van de westerse samenleving in de twintigste eeuw - de eerste Wereldoorlog en de Holocaust - niet veroorzaakt zijn door de adepten van Oscar Wilde. Eerder toch zijn zij te wijten aan een teveel aan volgzame beschaafde burgerlieden, die dankzij een geperverteerd beroep op hun plichtsbesef jegens gezin en vaderland bereid bleken om ter verdelging van hun medemensen naar het zwaard te grijpen, omdat zij niet in het reine waren met het zwaard in hun kruis.

bron: Artikel 'De mens komt niet met zwarte kousen aan ter wereld' door Thomas H. von der Dunk; Knipselkrant COC, 10e jaargang, nummer 3, september 1998; Oorspronkelijk: de Volkskrant; 26 augustus 1998