Online is iedere Nederlander verdacht

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een nieuwe studie ziet de Nederlandse Big Brotherstaat gedijen door alomvattende digitale opsporing. "Steeds vaker raken mensen betrokken bij opsporingsonderzoeken zonder dat er een concrete verdenking bestaat. Dat hangt samen met de toenemende digitalisering van databestanden, die steeds makkelijker ontsloten, gekoppeld en geanalyseerd kunnen worden. Individuen worden soms op louter statistische verbanden uit een bestand gefilterd en aan nader onderzoek onderworpen. Daarmee wordt in principe iedere burger een potentiële verdachte."

Deze zorgelijke ontwikkeling wordt geschetst in het boek "Van privacyparadijs tot controlestaat? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21e eeuw" dat vandaag uitkomt. De uitgave is het resultaat van onderzoek van de Universiteit van Tilburg in opdracht van het Rathenau Instituut met als doel het aanzwengelen van maatschappelijk debat over de noodzaak en wenselijkheid van veiligheidsmaatregelen en opsporingsmethoden. [...]

Ook in Amerika laaide de afgelopen dagen het debat over opsporingsmethoden weer op, in dit geval die van de FBI. De 'Feds' zijn naar verluidt al enige tijd in alle stilte overgestapt op een alomvattende stofzuigermethode van dataverzameling, zogenoemde 'full-pipe surveillance'. Hiermee wordt al het internetverkeer van een internet service provider (ISP) afgetapt en later gefilterd en geanalyseerd. Privacyclubs schreeuwen moord en brand.

bron: Artikel 'Online is iedere Nederlander verdacht'; www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=808212/sc=c34570; Planet.nl; 1 februari 2007