Opvallend was de bijdrage van Mr. A.J. Cnoop Koopmans

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Opvallend was de bijdrage van Mr.A.J.Cnoop Koopmans, kinderrechter en PvdA-senator, die erkende dat hij meermalen kinderen had geplaatst bij een volwassen pedofiele vriend. Daarom pleitte hij voor een ontsnappingsmogelijkheid zoals die bij hulp aan weglopers wordt geboden waar sprake is van zorgvuldige hulpverlening.

bron: Artikel 'Hoopvolle konklusie op symposium' door Gorrit Goslinga; Betreft het symposium 'Waar ligt de grens?'; NIKS nr. 6; juni/juli 1982