Over erotiek en kinderen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Phyliss Chessler en veel andere bekende vertolkers van menselijk gedrag hebben weliswaar zeer uiteenlopende veronderstellingen over de ontplooiing van seksualiteit bij kinderen, maar ze zijn het er over eens dat elk gedrag dat een mens kan vertonen in beginsel bij ieder kind aanwezig is vanaf de geboorte. De theorie van Freud over de rijke geschakeerdheid van erotische mogelijkheden wordt door hen allen geaccepteerd. Antropologen en sociologen hebben ontdekt dat verschillende volkeren verschillende taboes in ere houden en dat seksueel gedrag niet bepaald wordt door de "natuur" maar door de toevallige regels van de kultuur waarin hij opgroeit. Dat impliceert dat iedere samenleving van de aanwezige mogelijkheden er sommige goedkeurt en andere afkeurt.

bron: Artikel 'Erotiek en kinderen' door Monique Möller; Sekstant, nr. 3; 1983