Over vijftig jaar

From Brongersma
Jump to: navigation, search

'Over vijftig jaar zal de helft van de mensen een partnerkeuze in homoseksuele richting doen, waardoor de bevolking niet meer zal toenemen. De paringsdrang in het openbaar zal weinig aanstoot meer wekken, maar op de kus zal een vrij sterk taboe rusten, evenals op het eten - op het drinken in mindere mate - dat men dan ook liever niet in de aanwezigheid van andere dan zeer intieme relaties zal durven verrichten. In de Rooms-Katholieke kerk zal, naast de traditionele mis het consecratie van brood en wijn tot het door de gemeente te nuttigen Lichaam en Bloed van God, tevens een mysteriedienst ingang vinden, waarin een man of vrouw tot Lichaam van God zal worden geconsacreerd, waarna priesters en priesteressen in feite, de gelovigen echter slechts formeel, bijvoorbeeld door een korte aanraking, de geslachtsdaad met God zullen volvoeren. Over het seksuele leven van Gods Zoon zullen vele geopenbaarde geschriften verschijnen, die Zijn vermogens tot lichamelijke liefde zullen bezingen, en Zijn liefdesverdriet en verbijsterend schone poëzie zullen vieren. De emancipatie van de vrouw zal haar bevestiging en bekroning vinden in de uitroeping, in de vorm van een derde Maria-dogma, van de Allerheiligste en Glorievolle Maagd tot Medeverlosseres en tot volwaardig Persoon Gods naast haar Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'

bron: Gerard Reve in het blad Symbiose (uitgave NVSH), jaargang 5, nummer 4; Citaat aangehaald in het boek 'Gerard Reve - Kroniek van een schuldig leven (deel 2) - De 'rampjaren' 1962-1975' door Nop Maas; Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam; Eerste & tweede druk: april 2010; Symbiose van: juli 1967