Overheid en goede zeden

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Wijlen Abspoel - u weet wel, de officier van Justitie die een deel van zijn bekendheid ontleende aan het proces over Gerard Reve en zijn ezel - heeft een paar jaar geleden gezegd, dat hij in zijn loopbaan veel te maken kreeg met procedures over seksuele contacten met jeugdigen.

"Meer dan bij de andere delicten, die in het Wetboek van Strafrecht worden vermeld," zo zei hij letterlijk, "heb ik mijn twijfel gehad over de wenselijkheid van de strafbaarstelling en het nut van de vervolging. Daar verder niet te ontkennen valt dat onze strafbepalingen voor een deel ook stoelen op de in Nederland bestaande opvattingen omtrent wat zedelijk wel en niet geoorloofd is, is bij mij ook de vraag gerezen of de staat het recht heeft deze opvattingen, ook al zijn die van de meerderheid van de bevolking, door middel van strafsancties aan anderen op te dringen."

bron: Artikel 'Overheid en goede zeden' door H. Roethof; OK Magazine, nr. 12; april 1988