Overheid zet providers onder druk

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De telecombranche werkt gedwongen mee aan afluisteroperaties door de overheid waarvoor geen gerechtelijk bevel bestaat. Providers van telefonie- en internetnetwerken krijgen dagelijks te maken met 'morele chantage' door politie en justitie. Dat zegt Gert Wabeke, manager Justitieel Aftappen & Monitoren bij KPN deze week in Vrij Nederland.

Günther Vogelpoel van Tele2 spreekt van 'een aardverschuiving' sinds de invoering van de nieuwe Telecomwet in 2004. De opdrachten tot het plaatsen van telefoontaps, het lokaliseren van een mobiele telefoon of het doorsluizen van e-mail worden mondeling gegeven. Daarbij wordt op het geweten gespeeld van de providers. 'Als ze beginnen dat ik moet weten dat het hier wel om een vreselijke verkrachter gaat, dan word ik pas echt kwaad. Het is niet aan mij om een morele afweging te maken. De papieren moeten kloppen', zegt Margreth Verhulst, bij XS4ALL verantwoordelijk voor het verwerken van de informatieverzoeken van politie en justitie.

Het College Bescherming Persoonsgegevens luidt eveneens de noodklok: 'Het opslaan en opvragen door politie en justitie van data over onverdachte mensen is een breuk met een belangrijk principe in onze rechtsstaat, namelijk dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen', zegt voorzitter Jacob Kohnstamm in VN.

bron: 'Overheid zet providers onder druk'; www.vn.nl/Verhalen/InDitNummer/ArtikelInVrijNederland/OverheidZetProvidersOnderDruk.htm; Vrij Nederland; 6 november 2007