Oversekst? Integendeel! - Nieuwe afkeer van seksualiteit in Nederland nergens voor nodig

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In Nederland groeit de afkeer van seksuele vrijheden in rap tempo. Wekelijks roepen politici, columnisten en gelovigen om nieuwe verboden en regels. Want, zo zeggen zij, Nederland is 'overgeseksualiseerd'. [...]

Orthodoxe moslims en christenen kennen nog altijd zeer restrictievere opvattingen over seks. Deze hernieuwde puriteinse houding in ons land sluit vrijwel naadloos aan bij het traditionele puritanisme van het Nederland in de jaren vijftig. En zelfs niet-religieuze burgers beginnen zich tegen seksuele vrijmoedigheid te keren. Discussies over seksthema's zoals hoofddoekjes, importhuwelijken, eerwraak, besnijdenis, seksuele voorlichting en afwijzing van seksuele diversiteit, liggen erg gevoelig. Sommigen gaan de pijnpunten liever uit de weg om nieuwe Nederlanders niet voor het hoofd te stoten. Maar de vraag blijft wat er eigenlijk zo vreselijk mis is met seks en bloot, dat een misplaatste onrust zo vaak de kop opsteekt?

Is het niet zo dat we elkaar, en met name jongeren, beter de ruimte kunnen gunnen voor ons seksuele burgerschap? Want aan seks doet iedereen - ook jonge mensen zullen er vroeg of laat aan beginnen. Sterker nog, Nederland is eerder nog te bekrompen als het om seks gaat, dan 'overgeseksualiseerd'. Immers, er zijn nog altijd meer kerken dan sekspaleizen. Serieuze media kennen wel kunst- maar geen seksbijlagen. Scholen geven meer sport- dan sekslessen. En allochtonen worden meestal op een religieuze, maar nooit op hun seksuele burgerschap aangesproken. Hoezo oversekst?

Gemeentes als Amsterdam kunnen in plaats van seksinstellingen om te bouwen tot appartementen beter de kwaliteit ervan bevorderen. Dat geldt ook voor seks in de serieuzere media. Want de seksindustrie is niet alleen een melkkoe, maar ook een teken van emancipatie in een wereld waarin politiek, kerk en moskee de seksuele vrijheid van sekswerkers, homo's, lesbo's, transgenders, ongehuwde vrouwen en jongeren eendrachtig bestrijden. [...]

Want, ondanks alle 'revoluties' zijn we over seks blijven denken als een biologische drift die geen cultivering behoeft, maar beteugeling en indamming. Als een activiteit die meer eigen is aan mannen dan aan vrouwen. Als een privézaak zonder openbare consequenties, als een emotie die bij uitsluitend liefdesrelaties hoort. Dat zou ook anders kunnen.

bron: Artikel 'Oversekst? Integendeel! - Nieuwe afkeer van seksualiteit in Nederland nergens voor nodig' door Gert Hekma (antropoloog en docent homo/lesbische studie aan de Universiteit van Amsterdam); nrc.next; 25 september 2007