Pedo krijgt levenslang

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Dit laatste artikel was een fragment uit zijn [Berend H.] dagboek in een psychiatrische inrichting in het noorden des lands, waar hij via rechterlijke machtigingen al 18 maanden opgesloten zit. En dat na eerst 23 maanden in de gevangenis gezeten te hebben voor niks. Hij beschrijft daar hoe het is om overgeleverd te zijn aan de willekeur van de macht. Het psychiatrische ziekenhuis is voor de pedofiel hetzelfde als het dolhuis en krankzinnigengesticht van vroeger.

Hoewel iedereen kan zien dat hij niet gevaarlijk is, krijgt hij een spuit die hem chemisch castreert, wordt hij 24 uur per dag in de gaten gehouden, betutteld, bedreigd en klein gehouden. Voortdurend wordt door de begeleiders gesuggereerd dat hij niet te vertrouwen is. Hij raakt in een sociaal isolement doordat andere patiënten hun eigen problemen op hem afreageren.

Psychiaters noemen hem 'verstandelijk gehandicapt', wat een verkeerd beeld oproept. Zijn intellectuele vaardigheden en ambities zijn inderdaad lager dan die van zijn folteraars, maar ze komen altijd nog overeen met die van minstens tien miljoen andere Nederlanders. Alles wat hij zegt en doet ziet men als een bewijs van hoe gevaarlijk hij is. Als hij met logische argumenten zijn pedofiele geaardheid (graag met kleine jongens spelen) verdedigt en vergelijkt met de heterofiele of homofiele geaardheid, zegt men dat hij voortdurend over pedofilie praat en 'geobsedeerd' is. Als hij de chemische castratie weigert, noemt men hem halsstarrig en zegt dat hij niet bereid is aan de (niet-bestaande) 'behandeling' mee te werken. Accepteert hij dan toch de spuit, op aandringen van zijn moeder en zijn advocaat en onder het dreigement dat hij anders nooit meer vrij komt, dan wordt op de zitting verteld dat die spuit niet in 100% van de gevallen voor 100% helpt en dat hij nog niet aan ambulante behandeling, laat staan vrijlaten, toe is. De paar mensen (waaronder de NVSH-hulpverlener) met wie hij van tijd tot tijd een half uur telefoneert om zijn hart te luchten, worden in rapporten zijn 'pedofiele netwerk' genoemd. Als hij zegt dat zijn geaardheid even 'onbehandelbaar' is als zijn huidskleur, wordt dat opzettelijk verkeerd begrepen en aangevoerd om hem levenslang op te sluiten. [...]

Wie de pech heeft of zo dom is dat hij in handen valt van justitie en psychiatrie ervaart het rampzalige effect van die collectieve verbeelding, die terecht vergeleken is met heksenjacht.

bron: Artikel 'Pedo krijgt levenslang' door Dik Brummel; www.nvsh.nl/varianten/pedoLevenslang.htm; Deze url werkt niet meer, op 26 juni 2020 was de url: www.nvsh.nl/seks-en-samenleving/meer-weten/de-pedo-levenslang/; Sekstant Nieuwsbrief; maart 2007