Pedofilie, een plaatsbepaling

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Door: Prof.Dr. Herman Musaph

Tekst als pdf-file: Pedofilie, een plaatsbepaling

[Citaat uit deze tekst:]

In het afgelopen jaar heb ik mij nogal veel bezig moeten houden met de pedofilie in mijn funktie van lid van de Staatskommissie voor de Zedelijkheidswetgeving (Melay) [Melai]. Daar heb ik strijd moeten voeren om de pedofilie te dekriminaliseren. Als enige medicus in die kommissie heb ik me nogal verbaasd over de vele misverstanden, die bij mensen heersen, die nog nooit een pedofiel in hun spreekkamer hebben gehad. Maar ook in onze eigen staf medische seksuologie, die het bijna altijd binnen 20 minuten eens is over een medisch seksuologisch onderwerp, heersen tegenstrijdige opvattingen.

Er is over pedofilie weinig research. We weten eigenlijk weinig af van de schade die aan het kind wordt toegebracht, vooral longitudinaal gezien. Over de late reakties bijvoorbeeld is weinig onderzoek verricht. Datgene wat men gaat zeggen over de pedofilie wordt sterk gekleurd door eigen opvatting, eigen moraal, ook in sexualibus. Een missionaire of moralistische denkwijze zou ik graag als onwetenschappelijk willen bestempelen. U weet dat deze denkwijze veel voorkomt; er bestaat een niet geringe weerstand bij de Nederlandse bevolking tegen alles wat met pedofilie te maken heeft. De opvatting dat pedofilie een perversie is die met vuur en zwaard bestreden moet worden, leeft bij een groot deel van onze bevolking, ook in de tachtiger jaren. Daarnaast is er een opvatting die even missionair en moralistisch is, nl. dat pedofilie behoort tot de normale uitingen van het seksuele gedragspatroon bij de mens van nu.

bron: Artikel 'Pedofilie, een plaatsbepaling' door Prof.Dr. Herman Musaph; Tijdschrift voor Seksuologie, jaargang 6, nr. 1; 1981