Pedofilie en pedoseksuele contacten

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Constantine (1979) zegt, dat wanneer de seksuele rechten van het kind erkend worden, en dat is 'het recht om van seks te weten, het recht om seksueel te zijn, het recht op toegang tot opvoedkundig en literair seksueel materiaal, het daarmee samenhangende recht om dit materiaal te produceren en te distribueren...' enzovoorts (p. 503), het gangbare beeld van het verschijnsel pedofilie nodig herzien moet worden. [...]

[Over onderzoek naar pedofilie:] Ook wordt er niet op gelet of het kind wel of niet vrijwillig bij het contact betrokken is. Daarnaast is het onderzoek vooringenomen. Men gaat namelijk uit van termen als 'dader', 'slachtoffer' en 'misbruik', die reeds een interpretatie van het verschijnsel bevatten, zonder dat onderzocht wordt of die interpretaties psychologisch gezien wel correct zijn. Let wel: ik zeg niet dat er nooit sprake zal zijn van seksueel misbruik van kinderen. Het is echter onjuist om bij onderzoek er bij voorbaat van uit te gaan dat dit het geval is. [...] Het onderzoek wordt verder gekenmerkt door een visie waarin pedofilie beschouwd wordt als een pathologisch verschijnsel. Wat de volwassenen betreft heeft het onderzoek vaak betrekking op al dan niet geslaagde therapieën, die erop gericht zijn mensen van hun neigingen af te helpen; verder is men bijzonder geïnteresseerd in psycho-fysiologische processen. [...]

De contacten met kinderen worden veelal gereduceerd tot het seksuele aspect ervan, dat in de interesse van de onderzoeker centraal staat. Verder is men vooral gericht op het inden van schadelijke effecten van de contacten. Positieve gevolgen worden niet gezocht, laat staan theoretisch geopperd. Tenslotte heeft men veelal een zeer selecte groep personen onderzocht. De volwassenen zijn meestal psychiatrische patiënten of veroordeelden. De kinderen die zijn onderzocht zijn meestal bekend door contact met de politie of contact met het ziekenhuis, waarbij niet zelden dossier-onderzoek gedaan is [...]. De personen bij wie onderzoek is gedaan vormen een negatieve selectie.

bron: Artikel 'Pedofilie en pedoseksuele contacten' door Theo Sandfort; Uit het boek 'Seksuologie - Een interdisciplinaire benadering' onder redactie van Jos Frenken; Van Loghum Slaterus Deventer; 1980