PvdA-partijraad wil aanpassing voorstel tegen discriminatie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer moet van de partijraad van de PvdA haar eigen initiatief voor een anti-discriminatiewet aanpassen. Niet discriminatie op grond van "homoseksualiteit" maar op grond van "seksuele voorkeur" moet door de wet worden verboden. De partijraad van de PvdA heeft dit zaterdag - met steun van het partijbestuur - aan de fractie voorgesteld. Volgens de partijraad roept een verbod van discriminatie op grond van homoseksualiteit misverstanden op. Het wekt de indruk dat mensen met andere seksuele voorkeuren wel door hun huisbaas of werkgever mogen worden gediscrimineerd, betoogt de partijraad. "Het is een uitnodiging om te gaan wroeten in iemands persoonlijke levenssfeer."

De PvdA-fractie zal met een aanpassing van haar initiatief-wetsvoorstel nog even moeten wachten, want dat ligt al bij de Raad van State. Pas bij een behandeling in de Tweede Kamer kan een wijziging worden aangebracht. In het wetsvoorstel dat het kabinet vorige week naar de Raad van State heeft gestuurd, wordt overigens gesproken over discriminatie op grond van "seksuele geaardheid". De definitie die de partijraad voorstelt komt overeen met het PvdA-verkiezingsprogramma. Eerder hebben organisaties als de FNV, de onderwijsvakbond ABOP, de belangenorganisaties van homoseksuelen COC en het Humanistisch Verbond de PvdA-fractie aangemoedigd "seksuele voorkeur" als formulering te kiezen in plaats van "homoseksualiteit".

bron: 'PvdA-partijraad wil aanpassing voorstel tegen discriminatie'; krant onbekend; datum onbekend; Kopie artikel binnengekomen bij Martijn: 5 oktober 1987