RTL 4 moet schadelijkheid pedoseksualiteit onderbouwen middels onderzoek

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Middels deze wil ik reageren op Uw uitzending betreffende bovengenoemd onderwerp. Ik zou graag eens op de hoogte gebracht worden welke onderzoeken er ooit gedaan zijn naar de schadelijkheid van sexueel contact bij minderjarigen. Mijns inziens is niet het sexueel contact schadelijk, als wel het taboe welk daar binnen onze maatschappij omheen geweven is.

Persoonlijk ben ik "slachtoffer" van pedosexualiteit en als kind meerdere keren sexueel benaderd. Voor zover ik bij mezelf kan nagaan heb ik hieraan geen negatieve herinneringen, en voel eerder de warmte die van dergelijke contacten uitging dan enig vervelend gevoel. Voor het onderscheid: Behalve van sexueel contact ben ik ook slachtoffer van sexueel misbruik en van sexuele mishandeling. Ik maak bewust onderscheid tussen deze drie categorieën van sexuele activiteit.

De eerste gaf mij prettige herinneringen, het misbruik beleefde ik vrij neutraal, de mishandeling maakt mij nog steeds misselijk. Toch blijf ik bij mijn standpunt dat niet de sexuele handelingen traumatiserend waren: Indien van enig taboe geen sprake was geweest, zouden de gebeurtenissen zodanig bespreekbaar geweest zijn, dat het nooit tot sexuele mishandeling had hoeven komen. Een antwoord Uwerzijds zou ik op prijs stellen. Een dialoog is altijd goed, mits gevoerd met deskundigen, en niet met mensen die stellen dat pedosexualiteit gevaarlijk en traumatiserend is. Dit moet dan eerst gestaafd worden.

bron: 'georg-bl' op Jongensforum.net; Gestuurd aan RTL 4 naar aanleiding van een item over pedofilie in '4 In het Land' (1 mei 2006); www.jongensforum.net/messages/162803.shtml; 2 mei 2006