Rob Tielman over de homo-activist Benno Premsela

From Brongersma
Jump to: navigation, search

[Rob Tielman, over de homo-activist Benno Premsela die herkenbaar op televisie verscheen:] De kijkdichtheid was gigantisch. Het had een enorme uitstraling en iedereen had het erover en iedereen praatte erover. En ik weet ook wel dat er homo's waren die er ook moeite mee hadden want het onderwerp werd besproken en ze waren zelf niet open erover in hun eigen omgeving: op hun werk of familie. Dus het had ook - dat moeten we ook realiseren - een bedreigend effect voor veel mensen in de achterban van Benno en van het COC. Maar toch ging ie door.

bron: Uit de documentaire 'Benno Premsela' door Carrie de Swaan; Cd bijlage boek uit 2008: 'Benno Premsela 1920-1997 - Voorvechter van homo-emancipatie' door Bert Boelaars; Documentaire uit: 1999