Schrap godslasteringverbod, want op vrijheid van mening moet niet worden ingeboet

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Om een voorbeeld te stellen, besloot Groot-Brittannië al in 2008 om hun blasfemieverbod af te schaffen. Het is tijd dat Nederland dat ook eindelijk doet. Het moet kraakhelder zijn dat elke mening, ideologie of religie geuit, maar ook bekritiseerd kan worden, desnoods op het scherp van de snede. Dat is niet altijd aangenaam.

Respectvolle bejegening van elkaars opvattingen is belangrijk, maar de wet kan geen formule voor 'fatsoen' aandragen. Daarbij wordt soms pas later duidelijk of een kritische bejegening 'onnodig' grievend was, of juist noodzakelijk voor waarheidsvinding. Het zelfreinigend vermogen van het publieke debat zal hier zijn werk moeten doen. Religie moet in ieder geval gelijk behandeld worden als alle andere meningen, zonder extra bescherming. Immers: als op de vrijheid van meningsuiting wordt ingeboet, klinken niet langer de beste bijdragen aan het maatschappelijk debat, maar slechts de minst controversiële.

bron: Artikel < 'Schrap godslasteringverbod, want op vrijheid van mening moet niet worden ingeboet' > door Boris van der Ham (voorzitter van het Humanistisch Verbond); www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3411991/2013/03/20/Boris-van-der-Ham-Schrap-godslasteringverbod-want-op-vrijheid-van-mening-moet-niet-worden-ingeboet.dhtml; VK.nl; 20 maart 2013