Schrapping van de zedelijkheidswetgeving

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Wat de NVSH aangaat, hopen we dat dit jaar de volgende zaken eens werkelijk worden aangepakt: [...] schrapping van de zedelijkheidswetgeving. [...] Ondanks het feit dat Justitie geleid wordt door een man die zich "liberaal" noemt (als VVD ben je er mooi mee), blijven de geluiden die uit deze ministeriële hoek komen duidelijk "reactionair". Het duidelijkst bleek dat uit de "rechtvaardiging" die Justitie voor zijn NVSH-dreigement gaf. Citaat: "Door de voorgestelde statutenwijziging zou de vereniging worden opengesteld voor minderjarigen van welke leeftijd dan ook. De bezwaren richten zich tegen deze openstelling van het lidmaatschap in verband met de uitgaven van de vereniging, Sextant en Sextant-Contact, in het bijzonder met de daarin gepropageerde ideeën over seksuele omgang met jonge kinderen." Om met de "propaganda" te beginnen: in Sextant-Contact staan uitsluitend advertenties. Er wordt niet één idee in gepropageerd, of het moest het idee zijn dat iedereen het recht heeft zijn seksualiteit te beleven op de manier die hij of zij wenst zonder een ander schade toe te brengen. Dáár kan onmogelijk bezwaar tegen zijn van de kant van justitie. Bovengenoemde formulering komt namelijk overeen met een artikel uit de NVSH-statuten die wèl koninklijke goedkeuring hebben. Bovendien ziet de NVSH er wel degelijk op toe dat de advertenties niet de wet overtreden.

Iets anders is Sextant. In het oktobernummer 1970 stonden twee bijdragen over pedofilie. Daarin werd gepleit voor een nieuwe visie op de seksualiteit van het kind. Jaren geleden dacht men dat een kind geen seksualiteit kende en dat men het kon bederven door het met sex in aanraking te brengen. Uiteraard was dit idee afkomstig uit een denkwereld die seksualiteit vies en zondig vond. Inmiddels weten we wel beter. Ook een kind kent seksualiteit en het is onzinnig en gevaarlijk om dat te ontkennen of te bestrijden. Op die manier prent men het kind angst in ten aanzien van het seksuele. [...] We kunnen ons overigens de reacties van Justitie wel voorstellen. Want het schijnt zo te zijn dat alles dat naar jeugd en seksualiteit zweemt, dit ministerie een gruwel is. Neem dat geval van het boekje "Mini-love". Ter bescherming van de goede zeden werd een meisje van 12 jaar enkele uren op een Amsterdams politiebureau vastgehouden. Dat gebeurde zonder toestemming van de ouders en nadrukkelijk tegen de wens van het schoolhoofd die het kind niet aan de politie wenste mee te geven. Tevergeefs overigens.

bron: 'Geluk ermee' door Hans Baaij; Seqtant (eenmalige uitgave NVSH & COC), nr. 1; januari 1971