Seks in de groei

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Bij een retrospectief onderzoek, waarbij aanvullend geworven was op ervaringen met volwassenen tijdens de jeugd, werd onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en onvrijwillige contacten. Heel algemeen gezegd kwam uit dit onderzoek [Sandfort; 1988; Gevolgen van...] naar voren dat respondenten die in de jeugd uitsluitend vrijwillige contacten hadden meegemaakt meer zin in seks hadden en gemakkelijker opgewonden raakten. De jongens met deze ervaringen hadden daarnaast ook minder angst voor seksueel contact en waren meer tevreden over hun seksuele leven. Als het contact onvrijwillig en ingrijpend was gold het tegenovergestelde. [...]

Samengevat, het is onmogelijk te zeggen of seksuele ervaringen tijdens de jeugd een positieve dan wel negatieve uitwerking hebben op de seksuele ontwikkeling. Van belang is om te kijken naar de aard van deze contacten en in het algemeen lijkt het er dan op dat positieve ervaringen een positieve invloed kunnen hebben op het huidige functioneren en dat voor negatieve ervaringen het omgekeerde geldt.

bron: Boek 'Seks in de groei - Een verkennend onderzoek naar de (pre-)seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen'; Hanneke de Graaf & Jany Rademakers; Rutgers Nisso Groep; Uitgeverij Eburon Delft; 2003