Seks in knipperlichtrelatie is nooit verkrachting - Korthals Altes en de zedelijkheidswetgeving

From Brongersma
Jump to: navigation, search

COC en NVSH zijn ook verbolgen over het feit dat Korthals Altes in tegenstelling tot het wetsvoorstel van 1985, een absoluut verbod voorstelt op seks tussen cliënten of patiënten en hulpverleners. Drie jaar geleden was er alleen sprake van een verbod op seksueel misbruik door hulpverleners. 'Absolute verboden op seksueel contact zijn op zich al riskant, dit is te meer zo wanneer het gaat om contacten tussen volwassenen onderling.' Verder vragen de organisaties zich af waarom de minister archaïsche bepalingen handhaaft, zoals het verbod op seksuele contacten tussen ambtenaren en hun ondergeschikten. Dat leidt hen tot de conclusie dat niet zozeer de bescherming van de seksuele integriteit, maar veeleer de dominerende publieke moraal uitmaakt of van ontucht sprake is. De staat als zedenmeester dus; nog steeds.

bron: Artikel 'Seks in knipperlichtrelatie is nooit verkrachting - Korthals Altes en de zedelijkheidswetgeving' door Petra van Alten; Opzij; maart 1989