Seks mag voortaan vanaf 12 jaar

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Seks is voortaan in Nederland toegestaan vanaf 12 jaar. Dat geldt zowel voor jongens als meisjes, ongeacht of hun partner jonger of ouder is dan 16. Alleen ongewilde seks op die leeftijd blijft strafbaar. Alvorens door justitie kan worden opgetreden moet echter wel eerst aangifte worden gedaan door de ouders, de jeugdigen zelf of door de raad voor de kinderbescherming, waarbij wordt vastgelegd dat het seksuele contact niet gewenst was. Dat alles is vastgelegd in een herziening van de zedelijkheidswetgeving die door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen.

Zoals De GAY Krant twee weken geleden nog meldde kwam het in de eerste debatten over deze wetsherziening tot een stevige botsing tussen alle grotere partijen in de Kamer en minister van Justitie Hirsch Ballin. Deze wilde seks met jongens onder de 16 anders behandelen dan seks met meisjes, waardoor in de wet opnieuw discriminatie van homoseksualiteit zou worden ingevoerd. Zo zou het Openbaar Ministerie uit eigen beweging kunnen optreden tegen seks met jongens onder de 16 terwijl bij meisjes alleen een strafrechtelijke aanpak kon volgen op een uitdrukkelijke klacht. De Kamer schorste daarop de behandeling en eiste van minister Hirsch Ballin deze discriminatie alsnog ongedaan te maken. Dat is nu gebeurd.

In de praktijk zal de seksgerechtigde leeftijd in Nederland worden verlaagd naar 12 jaar voor beide geslachten. Daarmee neemt Nederland in de westerse wereld een tamelijk unieke positie in. Toen vijf jaar geleden werd voorgesteld de leeftijd van 16 naar 12 jaar te verlagen barstte een golf van verontwaardiging los. Nu bleek er in de Kamer sterke aandrang en ruime steun voor een verlaging tot 12 jaar. Onvrijwillige seksuele contacten blijven strafbaar, maar dat geldt voor alle leeftijden. Bij ongewilde seks tussen de 12 en 16 jaar moet voortaan echter eerst aangifte worden gedaan. In de oude wet moest dat gebeuren binnen drie maanden, maar die termijn is nu opgerekt tot de verjaring van het misdrijf, vele jaren later. [...]

bron: 'Seks mag voortaan vanaf 12 jaar' door Arjen Broekhuizen; De GAY Krant Nr. 167; 17 november 1990