Seks met kind na msn of chat is vaak vrijwillig

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ouders van tieners die actief zijn op internet hoeven niet bang te zijn dat hun kind afspreekt met een kinderlokker die zich eerst als tiener voordoet en haar vervolgens in real life verkracht en vermoordt. Zoiets komt vrijwel nooit voor.

In de meeste gevallen van seksueel misbruik dat op internet begint, zijn de slachtoffers kinderen die toch al eenzaam of ongelukkig zijn en die een vertrouwensband opbouwen met een meerderjarige die ze op internet ontmoeten, verliefd worden op diegene en seks met hem hebben. Dát is dan ook waar ouders en hulpverleners alert op moeten zijn en waarover tieners zelf eerlijk voorgelicht moeten worden. Dat schrijven Amerikaanse psychologen in het februari-maart-nummer van American Psychologist. Ze baseren zich op juridische gegevens over op internet begonnen seksuele misdrijven jegens minderjarigen, en op interviews met jongeren tussen 10 en 17 jaar. [...]

Kwetsbaar zijn vooral tieners die depressief of eenzaam zijn, of al eens eerder slachtoffer waren van misbruik. Die kunnen een relatie met de dader opbouwen die ze zelf, ondanks het verschil in macht en ervaring, als een echte liefdesrelatie beschouwen. Bijna driekwart van de slachtoffers spreekt meerdere keren met de dader af. Zulke relaties beginnen overigens niet alleen op internet: in een kwart van de seksuele misdrijven tegen minderjarigen waarvan aangifte is gedaan bij de politie, is geen sprake van dwang. Naar schatting begint 7 procent daarvan tegenwoordig op internet.

Het lijkt de onderzoekers niet waarschijnlijk dat het internet seksuele misdrijven jegens minderjarigen heeft doen toenemen. In de periode 1990-2005 is het aantal gevallen daarvan in de Verenigde Staten met meer dan 50 procent gedaald, terwijl het internet in diezelfde tijd enorm is gegroeid.

bron: Artikel 'Seks met kind na msn of chat is vaak vrijwillig'; NRC; 21 februari 2008