Seksueel contact tussen meerder- en minderjarigen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Uw medewerker Peter van Eeten gebruikte in het oktobernummer van Sextant geen grote woorden, toen hij openlijk en zonder omhaal zijn artikel over pedofilie aanving met: "Er is in onze maatschappij op seksueel gebied geen verschijnsel dat sterker getaboeëerd is dan het lichamelijk contact tussen volwassenen en kinderen". Volgens Van Eeten is het aantoonbaar onjuist: 1. dat seksuele handelingen voor kinderen schadelijk zijn; 2. dat er bij seksueel contact tussen volwassenen en kinderen sprake is van eenrichtingsverkeer in die zin, dat de oudere "zijn lusten botviert" op het kind.

Wat het eerste punt betreft, het Kinsey-rapport besteedt hieraan grote aandacht en stelt in "Sexual behavior of the human female" (blz. 120/121): "Er zijn voldoende gegevens, zowel in onze eigen als in andere studies, om algemene conclusies te trekken over de betekenis van seksueel contact tussen kinderen en volwassenen. De vrouwen in de voorbeelden, die in hun jonge meisjesjaren contact hadden met volwassenen hadden hiervoor afwisselend belangstelling, nieuwsgierigheid, behaaglijkheid, verlegenheid, schrik en angst, of ze hadden schuldgevoelens. De contacten met volwassenen vormen voor sommige kinderen een bron van plezier en winden het kind erotisch op (5%) en brengen het tot een orgasme (1%). De contacten brachten vaak grote genegenheid met zich mee en sommige van de oudere vrouwen (uit het onderzoek) voelden, dat hun jonge meisjeservaringen in gunstige zin hadden bijgedragen tot hun latere socio-seksuele ontwikkeling". En vervolgend: "Aan de andere kant waren [was] ongeveer 80% van de kinderen in de war of geschrokken van het contact met volwassenen. Een klein deel was werkelijk ontdaan; maar in de meeste gevallen was de gerapporteerde schrik dichtbij het niveau van die welke kinderen tonen bij het zien van insecten, spinnen of andere voorwerpen waartegen ze vijandig waren geconditioneerd. Als een kind niet cultureel geconditioneerd was, dan zou het twijfelachtig zijn of het ontzet werd door seksuele benadering van de soort waarom het gewoonlijk in deze gevallen gaat. Het is moeilijk te begrijpen waarom een kind, behalve wanneer het door het cultuurpatroon is bepaald, in de war zou raken, als zijn geslachtsdelen werden aangeraakt, of bij het zien van andermans genitaliën, of ontsteld zou zijn door zelfs specifieke seksuele contacten. [...]"

bron: Ingezonden brief 'Seksueel contact tussen meerder- en minderjarigen' door 'Naam en adres bij de redactie bekend'; Sextant, nr. 3; maart 1971