Seksueel gedrag en de seksuele ontwikkeling van kinderen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Willen wij hierin iets ten goede kunnen veranderen, dan moeten we mijns inziens dan ook áf van een van onze laatste taboes: het taboe op een positieve kinderseksualiteit. We moeten wég met het idee dat seksualiteit bij kinderen iets 'engs', 'verbodens' en daarmee stiekems is. We moeten durven inzien en misschien zelfs bevorderen dat kinderen misschien wel een hele positieve beleving van seksualiteit zouden kunnen hebben, en we moeten durven accepteren én respecteren dat kinderen zonder dat wij dit weten vaak al allerlei 'seksuele' spelletjes doen en dit lekker en spannend vinden. Meest belangrijk: we moeten op een niet-krampachtige, positieve manier mét kinderen leren praten over seksualiteit, niet alleen over de 'plattere' gedragsaspecten of de technische voorlichting maar juist ook over gevoelens, gedachten, plezier, spanningen, lusten, angsten, onzekerheden, beleving en betekenisgeving.

[Reactie van de auteur Schaap op dit citaat (juni 2010):] Ik ben de schrijver van het artikel en de redacteur van het boek waaruit de plaatser van deze post citeert (het boek "Kinderen en seksualiteit; een positieve bijdrage"), en wil toch graag even reageren op de manier waarop dit citaat hier uit zijn verband gerukt is en gepresenteerd wordt. Tevens wil ik hierbij aangeven dat er door de plaatser géén toestemming gevraagd is voor dit citaat en dat ik géén affiliatie heb met de vereniging Martijn [citaat stond eerder op martijn.org].

Het artikel waaruit geciteerd wordt, is een artikel waarin voor opvoeders, hulpverleners en leerkrachten een overzicht wordt gegeven van de seksuele ontwikkeling van kinderen. De idee van dit artikel is dat het goed zou zijn als allen die met kinderen werken en die kinderen opvoeden een basale kennis en een open, lerende houding ten aanzien van de ontwikkeling van seksualiteit en intimiteit bij kinderen zouden hebben. Omdat het een belangrijk onderdeel is van de algehele ontwikkeling van kinderen en tieners, én het belangrijk is dat kinderen met hun vragen en twijfels over seksualiteit en intimiteit bij ons volwassenen terecht kunnen. Het bredere verband waaruit dit citaat komt, stelt het belang centraal van een open en eerlijk-menselijke communicatie over seksualiteit en intimiteit, om zo een meer professioneel en menselijk tegenwicht te kunnen bieden aan de vaak toch platte manier waarop kinderen en tieners in onze maatschappij aan het onderwerp 'seks' worden blootgesteld in o.a. de media.

Hiermee wil dit artikel bevorderen dat kinderen en tieners ook leren waarderen dat seks te maken heeft met intimiteit, en dat seks niet alleen seksueel gedrag is maar ingebed is in gevoelens en gedachten. Mijn oproep in dit artikel is dan ook dat het mooi zou zijn als kinderen en tieners zich vrij genoeg zouden kunnen voelen om met volwassenen over deze onderwerpen in gesprek te raken. Opvoeders, hulpverleners, leerkrachten kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

De oproep van dit artikel is dus zeker NIET dat kinderen en tieners maar lekker raak moeten 'seksen', of dat de seksualiteit van kinderen en tieners hetzelfde is als die van volwassenen en dat het dus okay zou zijn dat kinderen en volwassenen seks met elkaar zouden hebben (zoals dit citaat nu toch misbruikt lijkt te worden door de vereniging Martijn). Sterker nog, juist om seksueel misbruik (!) te voorkomen, is het m.i. des te belangrijker dat opvoeders, hulpverleners en leerkrachten open, eerlijk en menselijk leren communiceren met kinderen over seksualiteit en intimiteit. Dát is de bredere context van dit, helaas hier uit zijn verband gerukte, citaat. [Einde reactie van juni 2010.]

[En daaropvolgend:] Dank voor het plaatsen van mijn reactie op deze post en voor jullie snelle reactie. Ik ben een voorstander van open en genuanceerde discussie, ook over dit soort 'moeilijke' onderwerpen. Heb dus zeker geen behoefte aan 'censuur'. Het is wat mij betreft dus okay om deze post op de site te laten staan. Wel hoop ik dat de eventuele verdere discussie naar aanleiding van dit citaat inderdaad genuanceerd zal zijn.

bron: Artikel 'Seksueel Gedrag en de Seksuele Ontwikkeling van Kinderen - Objectieve gegevens en mijn mening...' door Meindert Schaap (psycholoog, werkt als onderzoeker-consulant bij de Rutgers-Nisso-Groep); Uit het boek 'Kinderen en seksualiteit - Een positieve bijdrage' door Janusz Korczak Stichting; Jaarboek; 2003