Seksueel gedrag van vrouw en man

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ik verneem vaak dat op het voortgezet onderwijs seksuele voorlichting gegeven wordt door "dames van de Rutgers Stichting of van de NVSH". Dat kan om twee redenen zijn: het vak van seksuele voorlichting heeft een onvoldoende financiële basis om voor mannen aantrekkelijk te zijn, of mannen hebben angst om seksuele voorlichting te geven. Ik denk dat beide redenen spelen. [...]

We hebben de afgelopen jaren kunnen ervaren hoe de media omgaan met kinderseksualiteit. Allereerst was er de zogenaamde commune in Rotterdam, die in het nieuws kwam door een plotselinge inval, met het nodige geweld, van de politie, waarbij ouders werden meegenomen, en kinderen uit huis werden geplaatst. De precieze gang van zaken is nooit helemaal uit de doeken gedaan. Het onderzoek door twee hoogleraren heeft aan het licht gebracht dat de kinderen niet seksueel werden misbruikt (Frenken, 1987). Wonderlijk genoeg was er jaren daarvoor in een artikel in Sekstant (Möller, 1981) al beschreven hoe de betrokken ouders hun kinderen seksueel opvoeden, maar dat had kennelijk niemand verontrust.

De zaak Oude Pekela roept nog steeds, ook in kringen van seksuologen ernstige verontrusting op, terwijl ik zelf meen dat een groot deel valt onder het hoofdstuk massahysterie. De Bolderkar-affaire is van meet af aan gekleurd door een journalist van de NRC, die zijn eerste artikel al in een beschuldigende sfeer schreef (Haenen, 1988). Het zou de moeite waard zijn om de golfbeweging na te gaan die ontstaat nadat zo'n eerste melding gedaan is. Iedereen gaat mee in de verdoeming van het betrokken medisch kleuterdagverblijf: Koot en Bie, Gijs van Lennep, Rudy Kousbroek en uiteraard Gerrit Komrij. Pas een krant als Trouw durft in een redactioneel artikel (Anoniem, 1988) de mogelijkheid onder het oog te zien dat [of?] er werkelijk iets met betrokken kinderen gebeurd is, in gezinsverband.

bron: Artikel 'Seksueel gedrag van vrouw en man - Reakties op stellingen van Lam en Braeken' door Frits Wafelbakker (jeugdarts. Inspecteur Volksgezondheid. Geneeskundige hoofdinspectie Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur); Tijdschrift voor Seksuologie; 13: 137-140; 1989