Seksueel misbruik van kinderen als verzwegen verhaal

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Telkens weer is er enerzijds een groep van mensen, die seksueel misbruik als een ernstig probleem aan de kaak stelt, ernstig zowel qua aard als qua omvang, anderzijds een groep die oproept tot nuchterheid - op zich een goede zaak - maar die dat doet in de veronderstelling dat de eerste groep niet nuchter meer is, maar dat ze overdrijft, spoken ziet, misschien zelf wel oversexed is. Er wordt gewaarschuwd voor heksenjachten, voor overspannen hulpverleners, onderzoeksgegevens worden gebagatelliseerd, of men richt zijn volle aandacht op een deelaspect, zoals bijvoorbeeld de vraag of het gebruik van poppen bij het spreken met een kind over de vermeende incest geoorloofd is.

bron: Artikel 'Seksueel misbruik van kinderen als verzwegen verhaal' door H. Baartman; Tijdschrift voor Orthopedagogiek; september 1989