Seksuele gemeenschap met duivels

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Duizenden mannen en vrouwen werden bij deze afschuwelijke vervolgingen aan wrede martelingen onderworpen en bekenden de meest verbijsterende misdaden. Ze beweerden seksuele gemeenschap met duivels te hebben gehad en duizenden kilometers door de lucht te hebben gevlogen om deel te nemen aan orgiën waar tijdens een obscene heksensabbat Satan werd aanbeden in plaats van God. We weten nu dat zij geen heksen waren, maar dat deze hysterie het gevolg was van een massale collectieve fantasie waaraan zowel de geleerde inquisiteurs als veel van hun slachtoffers een bijdrage leverden; de laatsten hadden deze dingen in hun dromen beleefd en konden er gemakkelijk van overtuigd worden dat ze echt waren gebeurd. In de fantasieën speelden antisemitische gevoelens en hevige seksuele angsten een rol. [...]

Ze [sociaal-historici] hebben bovendien vastgesteld dat de repressieve fase gewoonlijk samenvalt met een religieus reveil. Het ontspannen zedelijke klimaat van de Verlichting zou in veel westerse landen worden gevolgd door de onderdrukking van het Victoriaanse tijdperk die gepaard ging met een golf van fundamentalistische vroomheid. In onze eigen tijd hebben we er getuige van kunnen zijn dat de toegeeflijke maatschappij van de jaren zestig plaats maakte voor de puriteinse moraal van de jaren tachtig en dat ook deze ontwikkeling samenviel met de opkomst van het christelijk fundamentalisme in het Westen. [..]

Christelijke fundamentalisten lijken weinig respect te hebben voor de liefde en barmhartigheid die Christus predikte. Ze zijn snel met het veroordelen van iedereen die ze als een 'vijand van God' beschouwen. [...] Zowel Jezus als Paulus had onomwonden te kennen gegeven dat uiterlijke geloofsbelijding geen waarde had als ze niet gepaard ging met naastenliefde; anders was ze nauwelijks meer dan een galmend bekken of een schelle cimbaal.

bron: Uit het boek 'Een geschiedenis van God - Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam' door Karen Armstrong; Vertaald door Ronald Cohen; Anthos Amsterdam; Achttiende druk 2003; Eerste druk 1995; Oorspronkelijke titel 'A History of God, From Abraham to the Present: the 4000 Year Quest for God'; 1993