Sex en straf

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: dr. E. Brongersma

Sex en straf


Boek als pdf-file: Sex en straf

[Enkele citaten uit dit boek:]

In de moderne geschiedenis hebben alle autoritaire stelsels, onverschillig of hun gezag op politiek of op geestelijk terrein ligt, de neiging gemeen het seksuele te onderdrukken en het zoveel mogelijk te beperken tot de voortplanting. Onderling kunnen zij nog zo uiteenlopend of zelfs vijandig zijn, maar in afkeer van seksuele vrijheid staat Fidel Castro met zijn concentratiekampen voor Cubaanse homofielen naast paus Paulus met zijn verbod van voorbehoedmiddelen, naast Adolf Hitlers strijd tegen Schund und Abartiges. [...] Hoe graag een Hitler of een Stalin dat ook gewild zouden hebben, ze waren niet in staat de overtuiging van de aan hen onderworpenen te beheersen. Het is geprobeerd en schijnbaar soms ook wel gelukt, door hersenspoeling, mensen vreemde gedachten op te dringen. Terecht is dit als de abjectste vorm van kwaad veroordeeld; het is de afschuwelijkste aantasting van menselijke waardigheid die zich voorstellen laat. [...]

Daar was de dans, die steeds wulpser, de badkleding die steeds onbetamelijker, de mode die steeds onzediger werd. Er kwamen tijdschriften om te waarschuwen tegen slechte en schunnige boeken. Men ontketende acties tegen te veel naakt in de reclame. De strijd tegen gemengd zwemmen en zonnebaden werd een programmapunt voor politieke partijen. Er ontstonden bonden om te ijveren 'voor eer en deugd'. Geestelijke preekten tegen muziek die zwoele gedachten moest oproepen. Studenten verstoorden vergaderingen waar propaganda gemaakt werd voor geboortenbeperking. Het leek wel of in de ogen van menigeen dit alles gewichtiger was dan de hele wereldoorlog met al zijn gevolgen van crisis en ontwrichting, dan de overwinning van de bolsjewieken in Rusland, dan de golven van werkloosheid, dan de opkomst van fascistische en nationaal-socialistische bewegingen. [...]

Voor vele brave burgers vormde de kuisheid en de reinheid een aantrekkelijke zijde van het nazidom. De schrijver, die Hitlers Mein Kampf besprak in het maandblad Anti-Revolutionaire Staatkunde verklaarde principieel ver van de auteur af te staan, maar prees hem toch 'in zijn strijd voor zedelijke reinheid' en voor het hooghouden van de wetten der moraal. Een christelijk dagblad, De Standaard vond het nog niet zo verwerpelijk dat Hitler de republiek van Weimar vernietigd had met haar toenemende naaktgymnastiek en goddeloosheid. [...] Seksuele onderdrukking kweekt onderworpenheid, een onderworpenheid die degeen die met gezag bekleed is al gauw voor een gezonde tucht verslijt. En wat tegen die tucht indruist heet ontucht!

bron: Uit het boek 'Sex en straf' door dr. E. Brongersma; Stichting Uitgeverij NVSH 's-Gravenhage; 1970