Sex van grote en kleine mensen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Broderick ('66) vroeg moeders het gedrag van hun babies te observeren: jongetjes blijken vanaf de geboorte erecties te hebben als reflex op een gevulde blaas. Later komt het uit nieuwsgierigheid betasten van de geslachtsdelen, wat een prettig gevoel geeft. Zo wordt het erotische aspect bij het aanraken van de geslachtsdelen belangrijker. Kinderen hebben hun kijk op seksuele zaken. In het onderzoek van Kreitler en Kreitler ('66) bleken bijna alle 5-jarigen te weten dat kindertjes uit de buik van de moeder komen. 80% wist het lichamelijke verschil tussen jongens en meisjes. Op 3-jarige leeftijd weet het kind van welk geslacht hij is, en heeft hij ook een duidelijke voorkeur voor het gedrag dat bij zijn geslacht hoort (Rutter, '71). Vijfjarigen hebben ook een duidelijk idee van wie in aanmerking komt als eventuele huwelijkspartner, - leeftijdgenoten van het andere geslacht en uit een ander gezin. - Op zesjarige leeftijd heeft het kind al een "seksueel geweten" ontwikkeld, weet hij wat goed is en wat niet, wat onbehoorlijk is en wat normaal (Broderick, '70). [...]

[V]erlang je naar een vorm van seksualiteitsbeleving die niet binnen het huwelijk past, dan ontmoet je afkeuring. Des te meer naarmate je gedrag bedreigender is voor het gezin. En pedofilie is bedreigend. Naar verschillende kanten. De volwassen partner verstoort de opvoedingsrelatie ouder/kind, soms doordat hij het kind aandacht en genegenheid geeft, die het van de ouders niet voldoende krijgt. Waarschijnlijk is ook, dat hij de seksualiteit niet negatief zal benaderen. Het kind, dat zich van zijn seksuele behoeften bewust is en in de gelegenheid eraan te voldoen, wijkt behoorlijk af van het patroon waarin de doorsnee-ouders hem willen opvoeden. Het kan zijn hele persoonlijkheidsontwikkeling in een onafhankelijker richting sturen. En zoals met alle zaken, die zelfstandig denken en een eigen opstelling bevorderen, komen maatschappelijke krachten in het geweer om te trachten het evenwicht te herstellen in het voordeel van de gemiddelde opvattingen. Argumenten worden opgediept, die zo zwart/wit mogelijk de ideale positie van het gezin schetsen en de punten waar dat in gevaar zou kunnen zijn. Gevaar voor verkrachting, moord, bederven van de kinderlijke onschuld, psychische repercussie, homofilie, enz., enz. De bedoeling van bovenstaand verhaal is dergelijke "statements" een beetje minder zwart/wit te maken en erop te wijzen dat van ieder argument x% opgefokte overdrijving moet worden afgetrokken. Pas dan kan de discussie over kinderseksualiteit en sex met kinderen werkelijk gevoerd worden.

bron: 'Sex van grote en kleine mensen' door Wicky van Rijssel; Documentatiemap Pedofilie; 1975; Overgenomen uit Sekstant van: december 1974