Sexualiteiten

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het Vaderland Het is al meer gezegd: het gaat er niet zo zeer om wat er gezegd wordt, maar wie het zegt. De rector magnificus van de rijksuniversiteit in Leiden prof. dr. L. Kukenheim Ezn. heeft bezwaar aangetekend tegen een pamflet van de werkgroep homofilie dat in de informatiemap voor eerstejaarsstudenten was gevoegd. Zijn redenen: 'Ik vond het pamflet op het randje. Homofilie is toch een geestelijke afwijking. Het gevaar bestaat dat ambivalenten door een dergelijke groep worden aangetrokken. Ik zou eerst de mening van bevoegde lieden willen horen. Zoals studentendecanen, pastors, psychologen en psychiaters. Straks komt er nog een pornografische bibliotheek, moeten we daar ook reclame voor maken? Of een commissie rook- en stinkbommen, u weet wat een verwarde geesten er zijn. Of een werkgroep sadisme.' Er is in Leiden ook nog plaats voor een commissie zindelijk denken.

Panorama Panorama vroeg Hugo Claus om een beschouwing naar aanleiding van zijn botsing met de Belgische justitie in verband met het mannelijk bloot in zijn toneelstuk 'Masscheroen.' Eén passage: 'De wrevel en angst die de overheid ten toon spreidt ten opzichte van de erotiek zijn symbolisch voor de angst welke diezelfde overheid bevangt bij de aanblik van het onafzienbare terrein van de totale menselijke vrijheid. En juist op het verwerven van die totale vrijheid is mijn bekommernis gericht. Het belangrijkste dat mij als mens moet interesseren is de vraag: hoe ontsnap ik aan de nutteloze reglementering van de samenleving waardoor ik in mijn ontplooiing word verdrukt?'

Rotterdamsch Nieuwsblad Burgemeester Thomassen [PvdA] van Rotterdam heeft zich nu ook gevoegd bij het selecte clubje burgervaders dat zeer persoonlijk waakt over het zedelijk welzijn van zijn onderdanen. Hij verbood - zich beroepend op hetzelfde artikel in de Gemeentewet als de burgemeester van Haarlem bij zijn verbod van 'De Smoeshaan' - een opvoering van de Levende Opjekten Sjoo die moest plaatsvinden in de Nationale Speelweek. De burgemeester had de Sjoo zelf niet gezien. Hij was afgegaan op het advies van de hoofdcommissaris van politie die de Sjoo óók niet had gezien. En de hoofdcommissaris van politie was afgegaan op een rapport van de politie uit Amsterdam. In Amsterdam is overigens de Levende Opjekten Sjoo niet verboden.

bron: 'Sexualiteiten'; Sextant, nummer 11; december 1968