Speech van Anton Dautzenberg over een vrije geest en subversiviteit

From Brongersma
Jump to: navigation, search

We staan hier op een belangrijke plek: achter mij de beste boekhandel van Nederland. Achter jullie het Lieverdje. Enkele meters van elkaar verwijderd. Ze symboliseren voor mij de twee belangrijkste pijlers van het bestaan: een vrije geest en subversiviteit. Het zijn symbolen die helaas dreigen te eroderen. De conservatieve, intolerantie tijdgeest knaagt aan beiden. Met satanisch genoegen. Zelfs in intellectuele en liberale kringen - soms gaan deze twee samen - is het inmiddels bon ton om hieraan mee te doen. Steeds vaker worden mensen afgerekend op hun denkbeelden, hun dromen, hun verlangens. Niet op hun daden maar op hun gedachten. Ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling.

Het afgelopen jaar heb ik me dan ook sterk gemaakt voor de vrijheid van meningsuiting. Ik ben daardoor met on-Nederlandse praktijken geconfronteerd. Althans ik acht dat ze niet bij Nederland hoorden. Ik heb me vergist. De vrijheid van meningsuiting blijkt niet voor alle bevolkingsgroepen te gelden. En onthutsend veel Nederlanders zijn het daarmee eens. Achter mij de vrije geest. Voor mij subversiviteit. Ik voel me vereerd dat ik hier mag staan. En ik voel me vereerd met de komst van állen hier aanwezig. Ik benadruk allen.

bron: Speech van Anton Dautzenberg in boekhandel Atheneum te Amsterdam tijdens de presentatie van zijn jongste boek 'Extra tijd'; www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qX8vfrFpB6c&t=339; 9 augustus 2012