Stelling: 'Partijverboden zijn in strijd met de beginselen van een democratische orde'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Dat enerzijds, het enige juiste antwoord op deze stelling louter "ja" is, maakt mij anderzijds - zacht uitgedrukt - geen groot voorstander van een volledig democratische samenleving. [...] Want het onontkoombare feit dat standpunten van bijvoorbeeld racistische partijen - en ik reken hier bijvoorbeeld ook pedofiele partijen toe - bij zoveel mensen gevoelens als haat, ongeloof en verdriet losmaken, maakt voor mij dat deze discussie buiten ieder wetsartikel omgaat. Dit ongedierte moet met behulp van het sterkste bestrijdingsmiddel met harde hand de kop ingedrukt worden. In mijn ogen is dat de maatschappij en niet het Nederlands wetboek.

bron: Reactie van Rob van Drunen (3e jaars International Business) op de stelling: < "Partijverboden zijn in strijd met de beginselen van een democratische orde" >; JiBulletin; Stichting Jurist in Bedrijf; Faculteitsblad; nummer 4; mei 2007