Stop de heksenjacht op pedofielen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Met het gevaar dit artikel op een later punt in mijn carrière nog eens rauw op mijn Duyvendak te krijgen, waag ik mij toch aan het grootste taboe in Nederland anno 2008: pedofilie. De manier waarop de samenleving er de laatste decennia mee omgaat heeft mijns inziens een negatieve weerslag op zowel slachtoffer als dader. Een pleidooi voor meer openheid en acceptatie. Laat ik beginnen te stellen dat ik pedoseksuele activiteiten geenszins goedkeur of bagatelliseer, en dat ik zelf zeker geen pedofiele gevoelens koester. [...]

[E]r is maar een gering aantal pedofiele mannen die daadwerkelijk overgaan tot seksuele handelingen met kinderen, en dus pedoseksueel wordt. [...]

Heksenjachten en grootschalige opsluiting lijken mij in ieder geval niet de juiste manier. het is niet alleen inhumaan, maar werkt ook averechts. Het is beter om pedofielen met open vizier tegemoet te treden. Een pedofiel zou in een open maatschappij voor zijn onalledaagse voorkeur kunnen uitkomen en onder begeleiding van professionals een gebalanceerd bestaan kunnen opbouwen. [...]

Pedofilie hoeft bovendien door een kind niet als onplezierig te worden ervaren. [...]

Juist doordat de omgeving zo afwijzend reageert als ze tegenwoordig doet, wordt het trauma versterkt en wordt normaal functioneren op latere leeftijd bemoeilijkt. [...]

De leeftijdsgrens voor seksuele contacten met minderjarigen behoeft daarom [vanwege machtsverschil] ook geen aanpassing, de huidige jurisprudentie en het beklemmende volksgericht echter wel.

bron: Artikel 'Stop de heksenjacht op pedofielen' door Hidde Boersma; issuu.com/groningerjd/docs/open_en_bloot_01-09/23; Open en Bloot 01-09 (blad Jonge Democraten Groningen); Winter 2009