Symposium over pedofilie in Pauluskerk

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In de Pauluskerk in Rotterdam wordt vrijdag 15 juni een symposium gehouden over pedofilie. Medewerking verlenen onder anderen dominee Hans Visser, die een boekje over pedofilie schreef en dr. Gert Hekma verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Visser: "Het is alweer bijna tien jaar geleden dat wij ons als laatste, grote symposium, hielden. Iedereen beseft dat het hier om een heikel onderwerp gaat. Wij zullen met elkaar de moeilijke middenweg moeten moeten kunnen vinden tussen datgene waar mensen zin in hebben en aan de andere kant de afwijzing, het verbod en de discriminatie waardoor mensen door de bodem van het bestaan zakken." Vissers boekje over pedofilie is een genuanceerd werk waarin hij probeert begrip te kweken voor de moeilijke positie waarin pedofielen zich bevinden. Visser breekt voorzichtig een lans voor liefde tussen volwassenen en pubers.

bron: 'Symposium over pedofilie in Pauluskerk'; www.ad.nl/rotterdam/stad/article1425343.ece; AD.nl; 9 juni 2007