Taboe

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De veelgeplaagde incestonderzoekster [Nel Draijer], die de afgelopen periode menig staaltje sensatiebelust gegoochel met haar onderzoeksresultaten in de media heeft moeten aanzien, is kwaad: "Jij [Theo Sandfort] negeert een aantal Nederlandse onderzoekers, onder wie mij, doordat je je alleen maar afzet tegen Amerikanen, voor wie elk seksueel contact tussen een kind en een volwassene per definitie gelijk staat aan misbruik."

Sandfort: "Dat is geen opzet, ik was niet op de hoogte van jouw omschrijving van seksueel misbruik, die inderdaad overeenkomt met wat ik onder onvrijwillige seksuele contacten versta. Wat ik vreemd vind, dat er tegelijkertijd verschillende onderzoeken lopen op hetzelfde terrein, maar dat er vrijwel geen communicatie is tussen de onderzoekers."

bron: Artikel 'Taboe' door Ilonka Leenheer & Bernadette de Wit; HP; 8 oktober 1988